Kontakta oss på tlf 0415 40025

Skit kontroll – vi hjälper till med dokumentation

Växtnäringstillsyn på jordbruksföretag Som du kanske läst i olika lantbrukstidningar kommer Jordbruksverket tillsammans med kommuner och Länsstyrelser, mellan 1 november 2023 – 31 augusti 2024, genomföra tillsyn om växtnäring i jordbruket. Det berör bland annat spridningsarealer, produktion av stallgödsel på gården, leveranser av organisk gödsel som slam och biogödsel. Du kan läsa mer om detta[…]

Datalogisk.se