Kontakta oss på tlf 0415 40025

Marktäckning på hösten 30-70%

Du har väl inte missas de nya grundvillkors reglerna för marktäckning på hösten (grön mark) som börjar gälla i år. Nytt är bland annat att nu finns krav på marktäckning i hela landen och procenttalet för hur stor del av arealen som skall ha täckning har ökat i södra Sverige. Samtidigt finns det också möjlighet[…]

Datalogisk.se