Kontakta oss på tlf 0415 40025

Registrera din vallskörd i Näsgård

I Näsgård MARK går det att registrera alla uppgifter som berör vallodling, exempelvis hjälpsådd, gödsling och skörd. Det finns flera olika vallgrödor att välja mellan i Näsgårds register. När man väljer en av dessa anpassas gödselbehovet utifrån antal skördar och mängd TS samt baljväxtinnehåll, detta utifrån Jordbruksverkets rekommendationer. Dessutom infogas automatisk planerade skördar på fältet.[…]

Datalogisk.se