Kontakta oss på tlf 0415 40025

Använder du resurserna optimalt på din gård? Se ny film!

Vill du veta precis hur fördelningen av resurser är på din gård? Hur fördelas kostnaderna och hur kan de optimeras? Då skall du använda Näsgård TID programmet! Med Näsgård MOBILE app och tidsprogrammet kan du och dina medarbetare registrera era arbetsuppgifter t.ex. hur mycket tid används för en uppgift på ett specifikt fält, ett uthyrningshus[…]

Datalogisk.se