Dränering, din grundläggande resurs

Inför den kommande säsongen är det nu läge för att kontrollera din dränering, fungerar de, skall de rensas/spolas eller kompletteras med ny? Men vet du exakt var de ligger? Det kan vara svårt att få överblick speciellt om man skall utgå ifrån gamla dräneringskartor eller om dokumentation saknas helt. Allt för många lantbrukare lägger för[…]

Datalogisk.se